Home O firmie Oferta Elektrownie PV Kontakt
FARMY FOTOWOLTAICZNE

Fotowoltaika ma swoje zastosowanie zarówno w instalacjach dachowych, jak i naziemnych. Farmy fotowoltaiczne to instalacje gruntowe. Panele fotowoltaiczne umieszcza się najczęściej na nieużytkach lub ziemiach zbyt słabych do produkcji rolnejEnergia słoneczna jest w nich przetwarzana na energię elektryczną za pomocą specjalnych paneli słonecznych.
 

Są to elektrownie wolnostojące, w których panele fotowoltaiczne umieszczane są na specjalnych stelażach zakotwionych w gruncie. Moc elektrowni waha się od 0.5 MW do 50 MW, jednak najczęściej są to moce rzędu 1-5 MW.
 

Elektrownia jest w całości ogrodzona i monitorowana 24 h, ponadto każda instalacja posiada monitoring on-line, który informuje o pracy elektrowni i ewentualnych nieprawidłowościach w pracy poszczególnych elementów elektrowni.
 

Brak części ruchomych i mogących ulec uszkodzeniu czyni taką instalacją bezproblemową a co za tym idzie koszty obsługi bieżącej zredukowane są do minumum – jest to wyjątek w energetyce odnawialnej - wiatraki i elektrownie na biomasę wymagają kosztownego serwisowania.

PANELE FOTOWOLTAICZNE NA FARMIE o mocy 1 MW - przykładowa instalacja​​


MODUŁ POLI VI GENERACJI

Moduły posiadają moc w zakresach 235 – 255 Wp
 

Skrócona charakterystyka techniczna produktu:
 

25 lat gwarancji na produkt,  15 lat gwarancji liniowej na 90 % wydajności i 25 na 80 % , duża wytrzymałość do 5,6 kN/m2 ( grad, śnieg itp. ), komórki PV Polikrystaliczne,  innowacyjny system przeciw-odbiciowy, który maksymalizuje pochłanianie światła słonecznego, pokrycie warstwą teflonu co minimalizuje zabrudzenie i zasnieżenie paneli słonecznych.
 

Nasz partner jest globalnym dostawcą kompletnych systemów energetycznych w zakresie energetyki solarnej, posiada własną elektrownię wykorzystywaną do produkcji krzemu - przetwarza krzem, wytwarza ogniwa , a później całe moduły dzięki czemu jest w stanie zaproponować najlepszy, najwyższej jakości produkt, bowiem wszystkie komponenty powstają w jednej, ultranowoczesnej fabryce.
 

Fabryka posiada moce produkcyjne na poziomie 2.5 GW co jest znaczącą ilością na rynku światowym, a to świadczy o zaufaniu jakim została obdarzona firma przez inwestorów z całego świata.

FALOWNIKI  centralne  lub rozproszone
 

Przykładowy układ rozproszony składający się z 34 urządzeń/na 1 MW mocy elektrowni:
 

Skrócona charakterystyka techniczna produktu:    
 

Sprawność 98,2 %, zabezpieczanie pasm, wysoka klasyfikacja ochrony IP65, wbudowane zabezpieczenia stringów wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, monitorowanie sieci wg.  RS485 , a także graficzny wyświetlacz, moc wyjściowa AC 30000 W, falownik trójfazowy
 

W ramach budowy elektrowni montujemy falowniki wg projektu, podłączamy do systemu okablowanie AC i DC, podłączamy monitoring systemu i odpowiednio konfigurujemy falowniki.

KONSTRUKCJA NOŚNA
 

Nasza firma korzysta ze sprawdzonej w wielu realizacjach w róznych miejscach świata niezawodnej konstrukcji stalowej, ocynkowanej z elementami ze stali nierdzewnej , która służy do zamocowania i ustawienia pod odpowiednim kątem modułów PV (paneli fotowoltaicznych). Jest to konstrukcja niezwykle stabilna i prosta w budowie którą możemy zastosować niemal na każdym gruncie, niezależnie od uwarunkowań terenu . Konstrukcja mocowana jest na pojedynczych  podporach które wbijane są kafarem w ziemię na głębokość ≈ 1,5 m w zależności od rodzaju gruntu lub mocowane systemem gruntowych kołków rozporowych.
 

Dostarczamy na budowę wszystkie profile konstrukcji, wszystkie niezbędne śruby z systemem antykradzieżowym lub kołki gruntowe, wbijamy podpory nośne na głębokość 1,5m lub kołkujemy kołkami gruntowymi, wykonujemy pomiary i wytyczenia geodezyjne. Montujemy wszystkie komponenty konstrukcji oraz wykonujemy montaż modułów wraz z połączeniem szeregowym stringów wg projektu.

OGRODZENIE TERENU ELEKTROWNI
 

Teren inwestycji zostanie ogrodzony.
 

Skrócona charakterystyka techniczna produktu:
 

Płot z ocynkowanej siatki w kolorze zielonym (opcjonalnie panel ogrodzeniowy ), grubość drutu 2,5 mm, wysokość 2,0 m, drut kolczasty ocynkowany , o grubości 4 mm na szczycie ogrodzenia, słupki ocynkowane, fundamenty słupków z betonu BN 25, odpowiednie oznaczenia typu „Wysokie Napięcie”, dwuskrzydłowa brama wraz furtką 2400 x 4000 mm
 

Nasza firma zapewnia: dostawę i rozładunek elementów ogrodzenia, odwierty na fundamenty słupków, wylanie ławy fundamentowej pod bramę, montaż i odpowiednie

ustawienie słupków i bramy, montaż drutu kolczastego.

PRACE ZIEMNE:
 

Nasza firma w celu realizacji projektu wykonuje w ramach umowy prace ziemne związane z wykopaniem koryt kablowych na przewody AC ; DC ( komunikacyjny i bednarka ), układamy podsypkę 20 cm piachu w korytach , wykonujemy ułożenie kabli w korytach z rozdzieleniem warstw piachem, ułożenie taśmy ochronnej, ułożenie w „peszli”, a następnie zasypanie koryt piachem i ziemią, oczywiście wyrównanie terenu.
 

Po odbiorze instalacji pełną dokumentację związaną z rozmieszczeniem, ułożeniem wszystkich kabli otrzymają Państwo w formie elektronicznej i tradycyjnej – papierowej. 

OKABLOWANIE DC:
 

Do łączenia modułów PV (panele fotowoltaiczne) z falownikami za pomocą „stringów” używamy oryginalnych komponentów systemowych lub przewodów solarnych np. niemieckiej firmy HALUKABELL, która jest jedną z najbardziej docenionych firm na rynku europejskim, a także oryginalnych konektorów systemowych lub np. firmy MultiContact:
 

Skrócona charakterystyka techniczna produktu:
 

Przekrój 1x6 mm2, podwójna izolacja, guma odporna na promieniowanie UV, odporna na wysokie i niskie temperatury, napięcie do 1000V DC
 

Układamy „stringi” w korytach konstrukcji, montujemy konektory systemowe  lub MultiContact, wykonujemy połączenie szeregowe modułów PV (paneli fotowoltaicznych) wg projektu, ułożenie „peszli” na przejścia między stołami, połączenia „stringów” do falownika i na końcu test prawidłowego podłączenia.


 

OKABLOWANIE  AC:
 

Kable AC również pochodzą z systemu lub np. od Halukabell
 

Skrócona charakterystyka techniczna produktu:


Przewody siłowe o średnicy 60 -240 mm2, przewody łączące falowniki 5 x 35 mm2, podwójna izolacja, duża odporność na uszkodzenia mechaniczne
 

Wykonujemy ułożenie kabli AC, podłączenie kabli AC do falowników, ułożenie kabli i połączenie falowników z „ ZK”, następnie ułożenie kabli i podłączenie „ZK” z szyną zbiorczą (transformatorem ), montaż zamków w „ ZK”, dostawę i montaż stacji transformatorowej .

SYSTEM MONITOROWANIA WYDAJNOŚCI:
 

System monitorowania instalacji służy nam do pomiarów wielkości aktualnej produkcji, pomiarów wiatru, temperatury modułów, temperatury otoczenia, monitoruje prawidłową pracę systemu, a w razie wystąpienia awarii powiadamia nas o tym za pomocą modułu GSM.
 

Skrócona charakterystyka techniczna produktu:
 

System zawiera komplet wszystkich czujników ( nasłonecznienia, wiatru, temperatury ), skrzynki dla urządzeń systemu Aurora Vision, wszystkie niezbędne przewody i urządzenia  współdziałające z systemem monitorującym
 

Wykonujemy montaż wszystkich komponentów systemu, testy poprawności działania systemu oraz konfigurację systemu dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta.

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO:
 

System zapewnia klientowi oraz ewentualnie operatorowi systemu podgląd wizyjny przez 24 h/dobę z dowolnego miejsca na świecie - wystarczy posiadać dostęp do Internetu.
 

Skrócona charakterystyka  techniczna produktu :
 

System wyposażony jest w rejestrator cyfrowy DVS,  dysk twardy 1T, 16 x kamer DVS + podczerwień, listwę ZL1 oraz wszystkie przewody i wtyki potrzebne do montażu.
Wykonujemy montaż urządzeń, odpowiednie ustawienie kamer, konfigurację dostępu, test poprawności działania systemu.

PROJEKT:
 

Firma Sunvoltenergy Polska wykonuje wszystkie prace związane z projektowaniem  elektrowni, a także zajmuje się pozwoleniami i uzgodnieniami z odpowiednimi Zakładami Energetycznymi, na terenie których znajduje się projektowana elektrownia.
 

Wykonujemy:
 

1. Pomiary terenu inwestycji wraz z przeglądem geologicznym.
2. Przygotowanie koncepcji technicznej i przestrzennej elektrowni.
3. Kompletny projekt wykonawczy, który zawiera:
a. projekt ustawienia konstrukcji oraz projekt konstrukcyjny z panelami fotowoltaicznymi
b. projekt koryt kablowych
c. projekt okablowania AC oraz DC
d. projekt niskiego i średniego napięcia
e. projekt przyłącza energetycznego uzgodniony z Zakładem Energetycznym
f. projekt falowników
g. harmonogram budowy
h. zestawienie ilościowo - materiałowe

URUCHOMIENIE INSTALACJI:
 

Uruchomienie instalacji odbywa się po dokładnym sprawdzeniu wszystkich komponentów elektrowni fotowoltaicznej, testowaniu i pomiarach wszystkich elementów, a także urządzeń towarzyszących. Po wszystkich testach zostanie sporządzony protokół odbioru instalacji wraz z wszystkimi dokumentami i przekazany Inwestorowi. Oczywiście nadzorujemy przyłączenie do sieci przez Zakład Energetyczny.

Zakres czynności naszego klienta ogranicza się do przekazania dokumentów dotyczących gruntu oraz dokonywania płatności wg harmonogramu.

PRZYKŁADOWA CENA ELEKTROWNI 1 MW - farma fotowoltaiczna

Cena kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW        1 250 000,00 €
Podatek Vat 23%                                                                               287 500,00 €
Razem                                                                                             1 537 500,00 €

Ta cena to średnia europejska dla kompletnej instalacji PV najnowszej generacji.
 

Cena instalacji dla naszych klientów będzie ustalana indywidualnie.


 

ZWROT NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH DLA PRZYKŁADOWEJ ELEKTROWNI O MOCY 1 MW
 

Cena kompletnej elektrowni:                                                            1.250.000 €
Roczny przychód wg. nowej Ustawy o OZE                                 ok. 230.000 €
Umowa z Zakładem Energetycznym – na 15 lat
Łączny przychód przez okres trwania umowy:                          ok. 3.450.000 €

 

Są to dane skrócone i orientacyjne, jednak dają pogląd na opłacalność inwestycji.


Dla każdego naszego klienta analizę efektywności jego inwestycji przeprowadzimy indywidualnie.

STANDARDOWE WARUNKI PŁATNOŚCI:
 

Plan płatności jest ustalany indywidualnie z naszym klientem, jednakże standardowo płatności ustala się w następującej proporcji :
 

• 10 % przy podpisaniu umowy
• 40 % przy rozpoczęciu budowy
• 40 % po dostarczeniu urządzeń elektronicznych
• 10 % po uruchomieniu instalacji

 

Ofertę należy rozumieć, jako ofertę wstępną zależną od uwarunkowań terytorialnych, energetycznych, a także indywidualnych ustaleń z inwestorem.